VARFÖR TEAMNOW?

Vår approach för teambuilding

När vi säger teambuilding på riktigt är det precis det vi menar. Vi hjälper er att uppfylla er önskan om ett effektivare team. På denna sida kan du läsa om vår filosofi och hur våra aktiviteter är uppbyggda.

Vår teambuilding skapar mer än roliga minnen. Den fungerar.

Lek & lär

Vi har valt att centrera våra aktiviteter kring lek, eftersom att studier visat ett tätt samband mellan lek och lärande.

Företaget i fokus

Varje företag har sina starka och svaga sidor. Tillsammans kan vi fokusera på att förbättra just det NI söker.

Engagemang

Våra duktiga aktivitetsledare vägleder er för att skapa den optimala teambuilding-upplevelsen.

Förena teamen på ert företag

Läs mer om hur TeamNow hjälper företag att nå sin maximala potential.

Lek & lär

Varför är det viktigt att leka?

Företag som Google har legat i framkanten när det kommer till att skapa en arbetsplats som präglas av lek och kreativt tänkande. Är det en slump att de är en av världens mest framgångsrika företag?

Minskar stress

Lek är ett perfekt verktyg för att släppa ut kroppens naturliga belöningshormon – endorfiner. Endorfiner främjar vårt generella välmående både fysiskt och psykiskt.

Frambringar problemlösning och kreativitet

Likt barn absorberar vuxna information bäst när vi leker. Genom att lära sig via lek kan vi ta till oss snabbare och effektivare. Lek stimulerar också vår kreativa sida och underlättar problemlösning.

Uppmuntrar till samarbete

Leken är ett kraftigt socialt verktyg. Genom lek lär sig barn hur de socialiserar och samarbetar med sina kamrater. Som vuxna kan vi utnyttja lekens krafter för att förstå varandras styrkor. Vi kan bryta de sociala barriärerna som står i vägen för ett effektivt samarbete.

Var med och lek!

Normen i våra vuxna liv pekar på att lek är något improduktivt, barnsligt och nästan förbjudet. Vi på TeamNow tar stöd i forskningen och tänker annorlunda. Vi är övertygade om att lek är en viktig aspekt i vår sociala och kreativa utveckling – därför utgör leken grundstenen i alla våra program.

Söker du ett grymt extrajobb? Ansök idag så kontaktar vi dig snarast.

Företaget i fokus

Tydlig affärsnytta

För att erbjuda teambuilding som gagnar både deltagarna och företaget fokuserar TeamNow endast på aktiviteter med en tydlig affärsnytta. Vi undviker avsiktligen aktiviteter och övningar som genomförs utan någon större tanke.

Lönsam för företaget

Vi håller gärna en dialog för att få reda på era behov och tar därefter fram ett event som passar er. Förutom att aktiviteten ska vara lönsam för ert företag så ser vi till att alla har kul!

Några frågor?

Hör av dig till [email protected], 08 551 07 607 eller klicka här.

Engagerande aktivitetsledare

Att göra det lilla extra

Duktiga aktivitetsledare är A och O för givande och lyckad teambuilding. Det är en konstform att få samtliga deltagare involverade och samtidigt vara beredd på att hantera alla tänkbara scenarion. Därför är våra ledare inte bara utåtriktade och engagerade – de erhåller även kontinuerlig träning för att ständigt leverera teambuilding-aktiviteter i världsklass. Att göra det lilla extra som företaget tjänar på i längden är det som utmärker aktivitetsledarna på TeamNow.